CKU tilbyder kompenserende specialundervisning og rådgivning og vejledning til voksne, som har kognitive vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade. Omfanget af skaden kan være let, moderat eller svær.

Hjerneskaden kan være opstået som følge af:

 • Blodprop
 • Hjerneblødning
 • Hjertestop
 • Hjernerystelse
 • Trafikuheld, arbejdsskader
 • Sygdom og evt. følger af operation 
 • Progredierende lidelser som Parkinson og Sclerose
 • Kognitive vedvarende vanskeligheder, som følge af langvarig stress

Man kan som følge af hjerneskaden have vanskeligheder med:

 • Hukommelse
 • Koncentration
 • Overblik og planlægning
 • Initiativ
 • Evne til at lære nyt
 • Læse/skrive/regne
 • Fysiske færdigheder og funktioner
 • Nedsat tempo
 • Træthed

Ofte ses følelsesmæssige og personlighedsmæssige ændringer, manglende indsigt og erkendelse for de ændringer, der er sket.

Henvendelse til CKU kan ske fra:

 • Den ramte selv eller pårørende
 • Hjerneskadekoordinator
 • Praktiserende læger
 • Sygehuse
 • Sagsbehandlere
 • Andre instanser

Det kræver ingen henvisning fra læge eller lign..

Der indkaldes til en visitationssamtale, hvor det afgøres, om et tilbud om undervisning vil være relevant. Herefter foretages en pædagogisk udredning, som er en vurdering af deltagerens funktionsevne. Denne danner grundlag for undervisningstilbuddet.

Underviseren udarbejder sammen med deltageren mål for undervisningen.

Henvendelse kan ske på tlf. 9915 7600 eller mail cku@skivekommune.dk eller ckusikkermail@skivekommune.dk 

På baggrund af den pædagogiske udredning og borgerens ønsker, motivation og funktionsevner tilrettelægges undervisning rettet mod:

 • At borgeren får indsigt i og forståelse for følger af hjerneskaden og de ændrede livsvilkår
 • At få sat fokus på ressourcer
 • At forbedre eller understøtte de kognitive og sociale kompetencer
 • At lære nye strategier og færdigheder, der kan overføres og anvendes i hverdagen
 • Planlægning, koncentration, hukommelse mv.
 • IT og planlægningsværktøjer

Undervisningen foregår fortrinsvis på små hold (2 – 6 deltagere), hvor borgeren følger et eller flere moduler ud fra en individuel undervisningsplan

Ved afslutning af et undervisningsforløb på CKU tilbydes du rådgivning om dine videre handlemuligheder.

Se aktuelle kurser og forløb

CKU Torsdagsklubben er for borgere i Skive kommune, i aldersgruppen 18-60 år, med følger efter senhjerneskade.

Klubtilbuddet er et uvisiteret samværs- og læringstilbud.

Tilbuddet drives af CKU, og åbningstiden dækkes af undervisere fra hjerneskade afdelingen på CKU og bostøttemedarbejdere fra Socialafdelingen.

Åbningstid, torsdage kl. 16.00-21.00 på CKU, Arvikavej 1-5.

Læs mere i pjecen om klubtilbuddet i Skive (PDF)

Sidst opdateret

25.04.2023

Ansvarlig redaktør

Syn - Hjerneskade - Tale - IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og Administration

Tlf. 9915 7600

Mandag til torsdag kl. 8.00-14.00, fredag kl. 8.00-12.00