Afasi er en sprogforstyrrelse, oftest efter en skade i venstre hemisfære (hjernehalvdel). Afasi er kendetegnet ved en manglende evne til at formulere sig, forstå sproget og/eller kommunikere. Der er ligeledes ofte nedsatte læse-, stave- og regnefærdigheder.

Dysartri er en talevanskelighed som ligeledes oftest opstår efter en skade i nervesystemet. Taleorganerne: læber, tunge, kæbe og eller stemmebånd fungerer ikke længere normalt. Parkinson – og scleroseramte udvikler ofte dysartri.

Symptomerne på stemmeproblemer kan være:

Stemmeproblemerne kan være fysiologisk, psykisk eller funktionelt betingede.

 • Hæshed
 • Stemmetræthed
 • Manglende kraft på stemmen
 • Tørhed, rømmestrang
 • Ømhed eller smerte i halsen
 • Hel eller delvis bortfald af stemmen 
 • Vedvarende hoste

 Stammen kan beskrives som:

 • Gentagelser af ord eller dele af ord
 • Forlængelse af lyde
 • Blokeringer
 • Fyldord
 • Ombytning af ord

Stammen kan også være skjult, således at man føler angst, mindreværd og panik.

Løbsk tale er, når taletempoet er hurtigt, uregelmæssigt og utydeligt.

Desuden kan løbsk tale betyde, at man

 • mangler evnen til at strukturere det , man gerne vil sige
 • nemt mister "den røde tråd" i samtalen
 • mangler opmærksomhed og koncentration
 • har svært ved at lytte
 • ikke nødvendigvis selv af påvirket af taleproblemet

  • Udtalen kan være påvirket i forskellige grader. Fx kan der være nedsat bevægelighed eller følefornemmelse i eller omkring munden
 • Problemer med kontrol af mundvand
 • Mundtørhed

 

Årsagen til vanskelighederne kan være opstået efter operation, kan være udviklingsbetinget eller vanemæssigt bestemt.

Udtalen kan være præget af:

 • Læsp
 • Snøvl
 • Utydelighed

Alle kan henvende sig direkte og få en vurdering, men det vil i de fleste tilfælde være nødvendigt med en henvisning fra en speciallæge.

 

 

 

Transpersoner kan opleve

 • stemmegener
 • udfordringer med nonverbalt sprog
 • uoverensstemmelse mellem oplevet identitet og stemmens udtryk
Alle voksne med sprog-/talevanskeligheder kan henvende sig direkte til CKU og anmode om at få foretaget en vurdering ved en talekonsulent. Vær opmærksom på, at hvis henvendelsen drejer sig om stemmevanskeligheder, skal man have en undersøgelse hos en Øre-Næse-Halslæge, som er mindre end 6 måneder gammel.

Henvendelse kan også ske gennem pårørende, praktiserende læge, speciallæge, sygehus, sagsbehandler eller andre fagpersoner.

Undervisningen varetages af talekonsulenter. Efter en indledende undersøgelse laver talekonsulenten en individuel undervisningsplan sammen med dig. Undervisningen foregår som eneundervisning eller på små hold. Undervisningen er gratis.

Formålet med undervisningen er

 • at bidrage til, at den voksne med tale- sprogvanskeligheder forbedrer og udvikler kommunikationsevnen så optimalt som muligt.
 • at mindske de følgevirkninger, der er opstået efter en skade.
 • at bibringe den ramte og de pårørende indsigt i følgevirkningernes omfang og den nye livssituation.
For mennesker med alvorlige kommunikationshandicap kan der være hjælp at hente i den nyeste teknologi.

CKU holder sig opdateret på de nyeste programmer og betjeningsudstyr, og vi tilbyder undervisning i at bruge dem.

Sidst opdateret

18.12.2023

Ansvarlig redaktør

Syn - Hjerneskade - Tale - IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og Administration

Tlf. 9915 7600

Mandag til torsdag kl. 8.00-14.00, fredag kl. 8.00-12.00