Nedenstående tilhører CKU-Syns målgrupper:

Voksne (ikke erhvervsaktive)

Der ydes synsfaglig rådgivning, vejledning og udredning i hjemmet eller på CKU. Pårørende og evt. andre fagpersoner inddrages hvis borgeren ønsker det, og når det er relevant for den synsfaglige udredning.

 

Voksne (erhvervsaktive)

Der ydes synsfaglig rådgivning, vejledning og udredning i hjemmet, på arbejdspladsen eller på CKU. Pårørende og evt. andre fagpersoner inddrages hvis borgeren ønsker det, og når det er relevant for den synsfaglige udredning.

 

Unge

Der ydes synsfaglig vejledning i forbindelse med ungdoms- eller videregående uddannelse.
Synskonsulenten på CKU samarbejder med dit uddannelsessted om at skabe de bedste rammer for dig i din studietid.

 

Børn 0 - 17 år

Der ydes synsfaglig vejledning i hjem og på institution ud fra øjenlægelige oplysninger og barnets udviklingsmæssige potentialer.

Barnets synsmæssige og kompensationsmæssige muligheder udredes ved undersøgelser, observationer samt ved samtale med forældre og fagpersoner som er tilknyttet barnets hverdag.

Formålet er at barnet får mulighed for at udnytte synsmæssige potentialer og at barnet lærer, at kompensere for det manglende syn så barnets udviklingsmuligheder støttes optimalt.

Der er fri henvendelsesret.

CKU-Syn giver synsfaglig rådgivning og vejledning til alle interesserede. Ved behov for individuel udredning skal du have været ved øjenlæge indenfor det seneste år.


CKU Syn Tlf: 99157600Undervisning for borgere:

  • der undervises i at læse og skrive med optiske hjælpemidler
  • der undervises i at benytte en computer og/eller iPad til kommunikation ved hjælp af forstørrelse og eller oplæsefunktion
  • der undervises i, at benytte elektroniske punktskriftsapparat til skriftlig kommunikation
  • der undervises/instrueres i at læse ved hjælp af lyd
  • der undervises i ADL (almindelig daglig levevis)
  • der undervises i mobility, ledsageteknik(at færdes med nedsat syn, indlæring af ruter, at benytte mobilitystok, at benytte andre orienteringshjælpemidler, ledsageteknik)

Der tilrettelægges kurser i ovenstående undervisningstilbud. Kurserne tilrettelægges efter behov.

Undervisning for personalegrupper:

Der tilrettelægges kurser i synsfaglige problematikker.

Kurserne tilrettelægges efter behov.

Hjælpemidler til svagsynede er primært optik med forstørrende virkning, lupper, lupbriller, kikkertbriller samt kombinationer heraf. Endelig skal nævnes muligheden for lån af et CCTV, som er et elektronisk forstørrelseshjælpemiddel.

Et CCTV kan ofte anvendes, hvis der ikke på anden måde kan opnås læsesyn med svagsynsoptik.

Afprøvning kan foregå i hjemmet, på institutionen, på CKU-Syn eller efter aftale, hos de optikere der er vores samarbejdspartnere.

Andre synshjælpemidler kan f. eks. være lydbogafspiller, talende ur, ADL(almindelig daglig levevis)-hjælpemidler, særligt lys, elektroniske kommunikationshjælpemidler, mobility stok osv.

Afprøvning af disse hjælpemidler kan foregå i hjemmet, på institutionen, eller på CKU-Syn.

Hjælpemidlerne kan udlånes, når der er foretaget en individuel udredning af behovet som viser:

  • at hjælpemidlet kan anvendes af ansøger og i væsentlig grad afhjælpe for synsnedsættelsen
  • at hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  • er nødvendigt for at man kan udøve et erhverv

Ansøgning og udlån sker i henhold til Lov om Social Service.

CKU-Syn vejleder i ansøgningsprocedure. Her er links til ansøgningsskema om svagsynshjælpemidler samt

Reparation af hjælpemidler

Du skal kontakte CKU-Syn for eventuel reparation.

Almindelig vedligeholdelse skal du selv sørge for.

Almindelig vedligeholdelse er f.eks.:

  • udskiftning af alm pærer, alm. batterier og printerpatroner.

Sidst opdateret

30.08.2023

Ansvarlig redaktør

Syn - Hjerneskade - Tale - IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og Administration

Tlf. 9915 7600

Mandag til torsdag kl. 8.00-14.00, fredag kl. 8.00-12.00