Nedenstående tilhører CKU-Syns målgrupper:

Voksne (ikke erhvervsaktive)

Der ydes synsfaglig rådgivning, vejledning og udredning i hjemmet eller på CKU. Pårørende og evt. andre fagpersoner inddrages hvis borgeren ønsker det, og når det er relevant for den synsfaglige udredning.

 

Voksne (erhvervsaktive)

Der ydes synsfaglig rådgivning, vejledning og udredning på arbejdspladsen og på CKU.


Synskonsulenten på CKU samarbejder med jobcentret for at skabe de bedste rammer for dig på arbejdsmarkedet.

 

Unge

Der ydes synsfaglig vejledning i forbindelse med ungdoms- eller videregående uddannelse.
Synskonsulenten på CKU samarbejder med dit uddannelsessted om at skabe de bedste rammer for dig i din studietid.

 

Børn 0 - 17 år

Der ydes synsfaglig vejledning i hjem og på institution ud fra øjenlægelige oplysninger og barnets udviklingsmæssige potentialer.

Barnets synsmæssige og kompensationsmæssige muligheder udredes ved undersøgelser, observationer samt ved samtale med forældre og fagpersoner som er tilknyttet barnets hverdag.

Formålet er at barnet får mulighed for at udnytte synsmæssige potentialer og at barnet lærer, at kompensere for det manglende syn så barnets udviklingsmuligheder støttes optimalt.

Der er fri henvendelsesret.

Alle borgere bosat i Skive eller Viborg kommune, der oplever problemer med synet, kan frit henvende sig. Man kan ringe til CKU syns telefonrådgivning på tlf. 99 15 76 00 mandag - torsdag mellem kl. 8.00 og 15.00.

Indhentning af øjenlægeoplysninger

For at hjælpe dig bedst muligt skal vi have adgang til oplysninger fra din øjenlæge. Hvis du ikke tidligere har været på CKU, skal vi blot have navnet på den øjenlæge, du sidst har været hos, samt tilladelse til at indhente din journal.

CKU’s optiker vurderer på baggrund af øjenlægeoplysningerne, hvad der skal ske fremadrettet.

Der ydes ikke hjælp efter lov om social service til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.

Det er en forudsætning for tilskud til briller og kontaktlinser, at man enten har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse eller har en synsstyrke, som ligger under svagsynsgrænsen.

Dette vil øjenlæge og optiker kunne informere om.

Bemærk:

Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet.
En prisliste er udarbejdet med det formål at borgeren kan få leveret sit optiske hjælpemiddel uden egenbetaling.

Det optiske hjælpemiddel fremstilles som et standardprodukt. Hvis borgeren har specielle ønsker til hjælpemidlet, kan egenbetaling forekomme.

Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning.

Udmåling og fremstilling af optik til medicinsk/optiske defineret varig øjenlidelse, varetages af autoriserede optikere.

Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. § 13, stk. 1 i bekendtgørelsen vedr. hjælpemidler

 1. Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v.
 2. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation.
 3. Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (Afaki).
 4. Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår.
 5. Stærkt skæmmende øjenlidelser.
 6. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion.
 7. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makula degeneration.
 8. Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser.
 9. Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret.
 10. Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret.
 11. Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder
 12. Ptosebriller (specialstel)
 13. Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år
 14. Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret.
Har man på grund af sygdom eller ulykke mistet et øje, kan kommunen ansøges om en øjenprotese.

Kontakt til leverandører af øjenproteser kan formidles ved henvendelse til CKU-Syn.

Øjenproteser fremstilles i to forskellige materialer, pustede glasproteser og støbte akrylproteser.

Den praktiske fremstilling af øjenproteser forgår meget forskellig, afhængig af, hvilket materiale den enkelte leverandør anvender og hvilken arbejdsproces der anvendes.

Øjenlæger med speciale indenfor øjenhulekirurgi og øjenproteser anslår, at glasproteser til voksne har en forventet levetid på 2-5 år og at akrylproteserne har en forventet levetid mellem 5-10 år.

Holdbarheden er afhængig af øjenhulens tilstand samt borgerens alder og arbejdssituation.

Ved udlevering af øjenprotesen vil leverandøren giver en grundig instruktion i brugen af øjenprotesen, og fortælle om isætning, udtagning samt rengøring for at sikre bedst mulig komfort og sundhedstilstand.

Hvis der opstår vanskeligheder ved anvendelse af øjenprotesen, er man velkommen til at kontakte CKU-Syn, der vil hjælpe med råd og vejledning.

Problemerne kan være forskellige alt efter hvilken protese der anvendes og øjenhules tilstand. Når årsagen til problemet er konstateret, kan det de fleste gange løses med det samme, andre gange vil en konsultation hos øjenlægen være den rigtige løsning, for at sikre, at problemet ikke er sygdomsbetinget.CKU Skive

Arvikavej 2 C

7800 Skive

Telefon: 99 15 76 00

 

CKU Viborg

Rosenstræde 6

8800 Viborg

Telefon: 99 15 76 00

 

Sidst opdateret

10.01.2024

Ansvarlig redaktør

Syn - Hjerneskade - Tale - IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og Administration

Tlf. 9915 7600

Mandag til torsdag kl. 8.00-14.00, fredag kl. 8.00-12.00