Nogle borgere har funktionsnedsættelser, der besværliggør den daglige kommunikation.

Ved at benytte informationsteknologiens muligheder, eller inddrage teknologiske hjælpemidler, kan mange kommunikationsvanskeligheder afhjælpes i væsentlig grad.

Hvem kan henvende sig?

 • Borgere med varige, væsentlige kommunikationsvanskeligheder som f.eks. nedsat evne til at tale, læse, skrive eller betjene computer og telefon
 • Pårørende
 • Fagpersoner fra kommune, institution m.v.

Hjerneskade, ordblindhed, ALS, CP, Sclerose, Parkinsons og muskelsvind er eksempler på funktionsnedsættelser, der kan medføre nedsat kommunikationsevne.

Vi tilbyder vurdering af den enkeltes behov for støtte og hjælp til kommunikation. Det kan f.eks. være:

 • Tilpasning af computerens betjeningsmuligheder
 • Opsætning af tilgængelighedsfunktioner
 • Brugen af avancerede kommunikationsenheder til mundtlig og/eller skriftlig kommunikation

Efter endt vurdering gives instruktion og undervisning i brug af teknologi til kommunikation.

Eksempler på teknologi til kommunikation:

 • Oplæsningsprogrammer med brug af syntetisk tale
 • Talegenkendelse
 • Alternativ betjening af computeren f.eks.:
  • Alternative mus og tastatur
  • Kontaktstyring
  • Hoved- og øjenstyring
 • Særlige kommunikationsprogrammer
 • Talemaskiner

Sidst opdateret

05.03.2024

Ansvarlig redaktør

Syn - Hjerneskade - Tale - IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og Administration

Tlf. 9915 7600

Mandag til torsdag kl. 8.00-14.00, fredag kl. 8.00-12.00