Kognitive vanskeligheder kan være opstået som følger af:

• Blodprop i hjernen
• Hjerneblødning
• Hjertestop
• Hjernerystelse
• Hovedtraumer
• Sygdom og evt. følger af operation
• Parkinson og Sclerose
• Langvarig stress

 

 

Man kan som følge af hjerneskaden have vanskeligheder med:

• Hukommelse
• Koncentration og opmærksomhed
• Indsigt og erkendelse
• Overblik og planlægning
• Initiativ
• Evne til at lære nyt
• Læse/skrive/regne
• Fysiske færdigheder og funktioner
• Nedsat tempo
• Hjernetræthed
• Personlige og følelsesmæssige ændringer
• Sociale færdigheder

Henvendelse til CKU kan ske fra:

 • Dig selv eller dine pårørende
 • Hjerneskadekoordinator
 • Praktiserende læger
 • Sygehuse
 • Sagsbehandlere
 • Terapeuter
 • Andre instanser

 

På baggrund af en visitation med en af underviserne på CKU, vurderes det om du er i målgruppen for undervisning. Er du i målgruppen tilrettelægges en målrettet individuel undervisningsplan i samarbejde med dig. 

Undervisningen har som formål at give dig strategier og handlemuligheder til at bringe dig videre i livet.

Undervisningen foregår på mindre hold og varetages af undervisere med specialviden og stor erfaring inden for hjerneskadeområdet.

Henvendelse kan ske på tlf. 9915 7600 eller mail ckusikkermail@skivekommune.dk

På baggrund af visitationen tilrettelægges, i samarbejde med dig, en målrettet undervisningsplan rettet mod:

 • At afhjælpe eller begrænse virkningerne af dine funktionsnedsættelser.
 • At tilbuddet giver dig nye muligheder for et mere aktivt liv samt deltagelse i samfundet.
 • At du får indsigt i og forståelse for følger af hjerneskaden og de ændrede livsvilkår
 • At få sat fokus på dine ressourcer
 • At forbedre eller understøtte dine kognitive og sociale kompetencer
 • At du lærer nye strategier og færdigheder, der kan overføres og anvendes i hverdagen, fritidslivet og arbejdslivet
 • Planlægning, koncentration, hukommelse mv.
 • At du kan agere som digital borger i samfundet

Undervisningen foregår fortrinsvis på små hold (2 – 6 deltagere), hvor du følger et eller flere moduler ud fra en individuel undervisningsplan. Ved behov kan der tilbydes eneundervisning.

Ved afslutning af et undervisningsforløb på CKU tilbydes du rådgivning om dine videre handlemuligheder.

Hvis du ikke selv kan transportere dig til undervisningsstedet, kan der søges om befordring ud fra gældende regler. 

 

Her kan du se hjerneteamets aktuelle tilbud.

Undervisningstilbud

Undervisningsforløb for borgere med Sclerose

Undervisningsforløb for Parkinsonramte

Undervisningsforløb for hjernerystelsesramte

Undervisningsforløb for borgere med kognitive vanskeligheder efter langvarig stress

Undervisningsforløb for borgere med varige følger efter erhvervet hjerneskade

 

Hjernecafé

Har du tidligere deltaget i undervisning på CKU fordi du har kognitive følger efter erhvervet hjerneskade, så kan du deltage i vores Hjernecafé.

Skive:

Kontaktperson: Underviser Helle G. Olsen kan ved behov kontaktes på mobil 20639428.
Sted: Arvikavej 2. Fællesrummet.
Tidsrum: Hver mandag kl. 14.00 – 15.30.

Viborg:

Kontaktperson: Underviser Line Tordenskjold Larsen kan ved behov kontaktes på mobil 20892218.
Sted: Rosenstræde 6. Lokale 222, 223 og 224.
Tidsrum: Hver mandag kl. 14.00 – 15.30.

Læs mere i folderen om Hjernecafé (PDF)

 

Torsdagsklubben

Klubtilbuddet er et uvisiteret samværs- og læringstilbud.

Tilbuddet drives af CKU, og åbningstiden dækkes af undervisere fra hjerneskade afdelingen på CKU og bostøttemedarbejdere fra Socialafdelingen.

Åbningstid, torsdage kl. 16.00-20.30 på CKU, Arvikavej 2.

Læs mere i folderen om CKU Torsdagsklubben (PDF)

Sidst opdateret

17.03.2024

Ansvarlig redaktør

Syn - Hjerneskade - Tale - IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og Administration

Tlf. 9915 7600

Mandag til torsdag kl. 8.00-14.00, fredag kl. 8.00-12.00