Undervisningen varetages af talepædagoger, der efter en indledende undersøgelse laver en individuel undervisningsplan sammen med dig. Undervisningen foregår som eneundervisning eller på små hold. Undervisningen er gratis.

Formålet med undervisningen er, at bidrage til, at den voksne med tale- sprogvanskeligheder forbedrer og udvikler kommunikationsevnen så optimalt som muligt, og derved mindsker de følgevirkninger, der er opstået efter en skade. Formålet er derudover også at at bibringe den ramte og de pårørende indsigt i følgevirkningernes omfang og den nye livssituation.

Publiceret 24-11-2016