Årsagen til vanskelighederne kan være opstået efter operation, kan være udviklingsbetinget eller vanemæssigt bestemt.

 Udtalen kan være præget af:

  • Læsp
  • Snøvl
  • Utydelighed 
     

Alle kan henvende sig direkte og få en vurdering, men det vil i de fleste tilfælde være nødvendigt med en henvisning fra en speciallæge.

 Organisering

 Ud fra undersøgelse vurderes undervisningsbehovet. Der tilbydes eneundervisning til voksne og unge med udtalevanskeligheder.

 

Publiceret 23-11-2016