Vi  tilbyder kompenserende specialundervisning i form af eneundervisning eller undervisning på små hold til voksne og unge med stemmeproblemer. 

Symptomerne på stemmeproblemer kan være:

  • Hæshed
  • Stemmetræthed
  • Manglende kraft på stemmen
  • Tørhed, rømmestrang
  • Ømhed eller smerte i halsen
  • Hel eller delvis bortfald af stemmen 

Stemmeproblemerne kan være fysiologisk, psykisk eller funktionelt betingede.

 Læs mere i pjecen Tale og Stemme

Målet med undervisningen er

at eleven opnår en stemme, der kan leve op til de krav, der stilles til den.

  • at stemmegenerne forsvinder.
  • at eleven  bliver opmærksom på hensigtsmæssig kommunikation, således at stemmevanskelighederne imødegås fremover. 

Det er vigtigt at pointere, at arbejdet med øvelserne udenfor undervisningslokalet er afgørende for resultatet af undervisningen.

Før der iværksættes stemmeundervisning, skal der foreligge en undersøgelse/vurdering fra en speciallæge på området. Borgeren skal være tilset af en speciallæge indenfor det seneste halve år.

Publiceret 12-10-2020