Vi tilbyder eneundervisning og kursusforløb til voksne og unge med vanskeligheder pga. stammen.

Man taler om stammen, når talen ikke er flydende og upåfaldende.

 Stammen kan beskrives som:

  • Gentagelser af ord eller dele af ord
  • Forlængelse af lyde
  • Blokeringer
  • Fyldord
  • Ombytning af ord   

Stammen kan også være skjult, således at man føler angst, mindreværd og panik.

Undervisningen sigter mod: 

·        at få større viden om stammen

·        at eleven udvikler accept af stammen som et grundlæggende vilkår

·        at lære at stamme på en blødere og mere flydende måde.

·        at mindske taleangsten og undgåelse af stammen.
   

Undervisningen foregår ved samtale om stammen og stammens indvirkning på elevens hverdag.

 Ved holdundervisning har deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og bearbejde reaktioner på stammen.

Publiceret 23-11-2016