Alle voksne med sprog-/talevanskeligheder kan henvende sig direkte til CKU og anmode om at få foretaget en talepædagogisk vurdering. 

Henvendelse kan også ske gennem pårørende, praktiserende læge, speciallæge, sygehus, sagsbehandler eller andre fagpersoner.

Publiceret 23-11-2016