Der ydes synsfaglig rådgivning, vejledning og udredning i hjemmet og på arbejdspladsen. Pårørende og evt. andre fagpersoner inddrages hvis borgeren ønsker det, og når det er relevant for den synsfaglige udredning.

Indsatsen kan indebære:
  • rådgivning / vejledning og udredning vedrørende synsproblematik     
  • afprøvning af synshjælpemidler,
  • instruktion/undervisning i brugen af hjælpemidler
  • synskompenserende undervisning i kommunikation, ADL (almindelig daglig levevis)samt i mobility(at færdes som synshandicappet).
  • synsfaglig udredning i forhold til arbejdsmarkedet. Foregår i samarbejde med jobcenter eller syge/dagpengeafdelingen i kommunen.
 
Formålet med indsatsen er, at borgeren udnytter sit funktionsniveau så godt som muligt
 

Publiceret 17-05-2016