Børn fra 0-6 år

Der ydes synsfaglig vejledning i hjem og på institution ud fra øjenlægelige oplysninger og barnets udviklingsmæssige potentialer.

Barnets synsmæssige og kompensationsmæssige muligheder udredes ved undersøgelser, observationer samt ved samtale med forældre og fagpersoner som er tilknyttet barnets hverdag.

Synskonsulenten vejleder om:

•Synsstimulering
•Stimulering af brugen af andre sanser
•Synshjælpemidler
•Indretning af hjem/institution i forhold til synsnedsættelsen
•Vurdering af behovet for lys
•Kursustilbud fra Refsnæsskolen


Formålet er at støtte barnets udviklingsmuligheder optimalt.
Der samarbejdes bl.a. med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunen.

Børn/unge fra 7 til ca. 19 år

Der ydes synsfaglig vejledning i hjem, på skole og på institution ud fra øjenlægelige oplysninger og barnets udviklingsmæssige potentialer.

Barnets behov for specialpædagogisk/hjælpemiddelmæssige indsats udredes. Det foregår ved undersøgelse, observationer og ved samtale med forældre og fagpersoner som er tilknyttet barnets hverdag.
 
Synskonsulenten vejleder om:

•synsproblematik    
•synshjælpemidler,
•brugen af hjælpemidler
•Indretning af hjem og institution i forhold til     synsnedsættelse
•Bl.a. behov for lys/særlig lyssynskompenserende undervisning i kommunikation, ADL(almindelig daglig levevis)   samt i mobility (at færdes som synshandicappet).
•Kursustilbud fra Refsnæsskolen og fra Instituttet for Blinde og Svagsynede

Formålet er at barnet får mulighed for at udnytte synsmæssige potentialer og at barnet lærer, at kompensere for det manglende syn så barnets udviklingsmuligheder støttes optimalt.

Der samarbejdes med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunen for børn/unge under 18 år.

 

Publiceret 17-05-2016