Svagsynsoptik er primært optik med forstørrende virkning, lupper, lupbriller, kikkertbriller samt kombinationer heraf. Endelig skal nævnes muligheden for lån af et CCTV, som er et elektronisk forstørrelseshjælpemiddel. Et CCTV kan ofte anvendes, hvis der ikke på anden måde kan opnås læsesyn med svagsynsoptik.

Afprøvning kan foregå i hjemmet, på institutionen, på CKU-Syn eller efter aftale, hos de optikere der er vores samarbejdspartnere.

Andre synshjælpemidler kan f. eks. være lydbogafspiller, talende ur, ADL(almindelig daglig levevis)-hjælpemidler, særligt lys, elektroniske kommunikationshjælpemidler, mobility stok etc.

Afprøvning af disse hjælpemidler kan foregå i hjemmet, på institutionen, eller på CKU-Syn.

Hjælpemidlerne kan udlånes, når der er foretaget en individuel udredning af behovet som viser:

  • at hjælpemidlet kan anvendes af ansøger og i væsentlig grad afhjælpe for synsnedsættelsen
  • at hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  • er nødvendigt for at man kan udøve et erhverv

Ansøgning og udlån sker i henhold til Lov om Social Service.
 

Viser udredningen at der er behov for synshjælpemidler til brug ved skole, uddannelse eller erhverv søges disse efter anden lovgivning.

CKU-Syn vejleder i ansøgningsprocedure.

Ansøgningsskema svagsyn


Ansøgningsskema til synshjælpemidler

Publiceret 30-05-2016