Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning. Udmåling og fremstilling af optik til medicinsk/optiske defineret varig øjenlidelse, varetages af autoriserede optikere. 

Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. § 13, stk. 1 i bekendtgørelsen vedr. hjælpemidler
 

 1. Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v.
 2. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation.
 3. Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (Afaki).
 4. Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår.
 5. Stærkt skæmmende øjenlidelser.
 6. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion.
 7. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makula degeneration.
 8. Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser.
 9. Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret.
 10. Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret.
 11. Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder
 12. Ptosebriller (specialstel)
 13. Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år
 14. Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret. 

Tilskudsregler medicinsk optisk

Liste over optikere der kan levere uden egenbetaling

Publiceret 05-12-2016