Har man på grund af sygdom eller ulykke mistet et øje, kan kommunen ansøges om en øjenprotese.

Kontakt til leverandører af øjenproteser kan formidles ved henvendelse til CKU-Syn.

Øjenproteser fremstilles i to forskellige materialer, pustede glasproteser og støbte akrylproteser.

Den praktiske fremstilling af øjenproteser forgår meget forskellig, afhængig af, hvilket materiale den enkelte leverandør anvender og hvilken arbejdsproces der anvendes.

Øjenlæger med speciale indenfor øjenhulekirurgi og øjenproteser anslår, at glasproteser til voksne har en forventet levetid på 2-5 år og at akrylproteserne har en forventet levetid mellem 5-10 år.

Holdbarheden er afhængig af øjenhulens tilstand samt borgerens alder og arbejdssituation.

Ved udlevering af øjenprotesen vil leverandøren giver en grundig instruktion i brugen af øjenprotesen, og fortælle om isætning, udtagning samt rengøring for at sikre bedst mulig komfort og sundhedstilstand.

Hvis der opstår vanskeligheder ved anvendelse af øjenprotesen, er man velkommen til at kontakte CKU-Syn, der vil hjælpe med råd og vejledning.

Problemerne kan være forskellige alt efter hvilken protese der anvendes og øjenhules tilstand. Når årsagen til problemet er konstateret, kan det de fleste gange løses med det samme, andre gange vil en konsultation hos øjenlægen være den rigtige løsning, for at sikre, at problemet ikke er sygdomsbetinget.                                          

 

Udskrivning af folder om øjenproteser

 

 

Publiceret 07-06-2017