Der ydes ikke hjælp efter lov om social service til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.
Det er en forudsætning for tilskud til briller og kontaktlinser, at man enten har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse eller har en synsstyrke, som ligger under svagsynsgrænsen.
Dette vil øjenlæge og optiker kunne informere om.

Bemærk:
Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet.
En prisliste er udarbejdet med det formål at borgeren kan få leveret sit optiske hjælpemiddel uden egenbetaling.
Det optiske hjælpemiddel fremstilles som et standardprodukt. Hvis borgeren har specielle ønsker til hjælpemidlet, kan egenbetaling forekomme.

 Følgende optikere kan levere uden egenbetaling:

 

Publiceret 30-05-2016