Mål

Målet med kurset er at forbedre kursusdeltagernes funktionsevne - blandt andet aktiviteter, opgaver, samvær.

Den primære målgruppe er borgere, der er nydiagnostiserede.

Indhold

Kurset vil blandt andet indeholde:

  • Taleundervisning, kropsholdning, kropssprog, taletydelighed, mimik og stemmeanvendelse 
  • Kendskab til de kognitive funktionsnedsættelser, f.eks. koncentration, hukommelse, planlægning og udholdenhed. 
  • introduktion til kompenserende strategier og hjælpemidler i forhold til f.eks. hukommelse og planlægning
  • Erfaringsudveksling /videndeling

Vi holder kurset både i Skive og i Viborg.

 

Næste kursusforløb starter januar 2020

 

Tilmelding

Tilmelding sker med oplysninger om navn, adresse, cpr og telefonnummer til CKU på 9915 7600

Sidste tilmelding til kurset i Skive er 12. august, og til kurset i Viborg er sidste tilmelding den 23. august. 

Publiceret 25-06-2019