Visse grupper af handicappede har funktionsnedsættelser, der i større eller mindre grad besværliggør den daglige kommunikation.
 
Ved at benytte informationsteknologiens muligheder, eller inddrage teknologiske hjælpemidler, kan mange kommunikationsvanskeligheder forbedres.

Hvem kan henvende sig?

  • Borgere med varige, væsentlige kommunikationsvanskeligheder, nedsat evne til at tale, læse og skrive samt bevægevanskeligheder
  • Børn med vidtgående kommunikationsvanskeligheder
  • Pårørende
  • Fagpersoner fra kommune, institution m.v.

Publiceret 24-11-2016