Tinnitus

Tinnitus er en oplevelse af lyd, som skyldes forandringer i hjernens centrale bearbejdnings, som du kun selv kan høre. Lydende kan have karakter af susen, hyletoner m.m.
Lyden kan være konstant hos nogle, mens vekslende hos andre - også i styrke og varighed, og den kan være lokaliseret til ét eller begge ører.

Lydene kan være et mindre problem for nogle, men for nogle få, bliver lydene voldsomme  og medfører store problemer i dagligdagen.

Tinnitus ses ofte hos personer, som har fået en høreskade, men kan dog forekomme hos personer med normal hørelse. Op mod 40-50% af dem, der har tinnitus, får også problemer med lydfølsomhed.

Ménière

Ménière er en af de mere sjældne øresygdomme. Den medfører anfald med svimmelhed samt opkastninger, tinnitus, trykfornemmelser i øret og svingende høre-nedsættelse.

Nogle har symptomerne i lettere grad, hos andre kan de være ret voldsomme.

Lydfølsomhed / Hyperakusis

Hyperakusis er nedsat tolerance overfor almindelige dagligdagslyde, der skyldes forandringer i hjernens centrale bearbejdning af lyd. Det kan dreje sig om alle lyde eller for specifikke lyde, som begynder at blive voldsomt ubehagelige for dig og som du ellers ikke plejer at være generet af.

 

 

Publiceret 04-01-2017