Kend dit høretab

Grundkursus om hørelse og hørenedsættelse

Formål 

At give hørehæmmede og deres pårørende en større indsigt i og forståelse for
- hvad der forårsager hørenedsættelse,
- hvordan det påvirker både den hørehæmmede og hans / hendes omgivelser
- hvad der kan (og ikke kan) gøres ved det.


At forbedre den daglige kommunikation.

Indhold 

- ørets anatomi
- forskellige typer høretab
- høreapparatets muligheder og begrænsninger
- høretekniske hjælpemidler
- høretaktik til hverdag og fest
- hvem gør hvad i høresektoren

Deltagere

Hørehæmmede bosiddende i Viborg og Skive Kommune og deres pårørende

Afvikling

Undervisningen foregår på hold med max 10 deltagere.
Kurset oprettes, når der er tilmeldinger nok.

Undervisere 

Hørekonsulenter på CKU

Pris

Kurset er gratis.

 

Publiceret 04-01-2017