Cochlear Implant

Cochlear Implant er en behandling som i nogle tilfælde kan tilbydes mennesker, der er blevet næsten eller helt døve. Ved en operation indopereres en elektrode i cochlear – sneglen i det indre øre. Elektroden overfører elektriske stimuli fra en udvendig processor til hørenerven. Derved kan man genetablere evnen til at opfatte lyde.

Cochlear Implant er ikke en fuldstændig genetablering af hørelsen. Der kan derfor være behov for særlig undervisning i, hvordan man får mest mulig gavn af implantatet.

Hvis du er cochlearimplanteret og har brug for undervisning kan du henvende dig til en af CKU´s hørepædagoger og lave en individuel aftale.

Publiceret 02-01-2017