Formålet er gennem undervisning og mødet med andre i samme situation,  at øge deltagerens handlemuligheder for meningsfyldt deltagelse i dagligdagen. Det være sig i forhold til arbejde, fritid og familie.
 

Undervisningen sigter mod at:

 • Deltageren og de pårørende får indsigt i og forståelse for de ændrede livsvilkår.
 • At få sat fokus på de bevarede ressourcer.
 • Afhjælpe eller forbedre deltagernes kognitive, fysiske, psykiske og sociale kompetencer.
 • Lære nye strategier og færdigheder, der kan overføres og anvendes i hverdagen.


Undervisningen tilrettelægges som gruppeundervisning på mindre hold, dog kan individuel undervisning forekomme for en periode. Omfang aftales individuelt. 

Undervisningens indhold

Undervisningens indhold vil være tilpasset det, den enkelte deltager har behov for at lære.

Der tages udgangspunkt i følgende

 • oplysning om hjernens opbygning og funktion samt følger efter den konkrete skade
 • specialpædagogisk bistand - rådgivning, vejledning
 • særligt tilrettelagt undervisning, der kan afhjælpe eller begrænse kognitive- kommunikative-, bevæge- og personlighedsmæssige vanskeligheder. 

Indhold 

Med udgangspunkt i typiske følgevirkninger efter en hjerneskade vil mål for undervisningen ofte være:

 • at overskue og planlægge hverdagen

 • at erkende den ændrede situation

 • at lære på ny - læsning, skrivning og regning

 • at blive bedre til at huske og koncentrere sig

 • at styrke kroppen og kompensere for funktionsnedsættelser

 • at blive bevidst om evt. ændret social adfærd.

Ved afslutning af et undervisningsforløb på CKU tilbydes du rådgivning om dine videre handlemuligheder.

Publiceret 24-11-2016