Målgruppe

CKU tilbyder kompenserende specialundervisning og rådgivning og vejledning til voksne, som har kognitive vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade. Omfanget af skaden kan være let, moderat eller svær.

Hjerneskaden kan være opstået som følge af:

 • Blodprop
 • Hjerneblødning
 • Trafikuheld, arbejdsskader
 • Hjernerystelse
 • Sygdom og evt. følger af operation eller kemobehandling
 • Progredierende lidelser som Parkinson og Sclerose

   Man kan som følge af hjerneskaden have vanskeligheder med:

 • Hukommelse
 • Koncentration
 • Overblik og planlægning
 • Initiativ
 • Evne til at lære nyt
 • Læse/skrive/regne
 • Fysiske færdigheder og funktioner
 • Nedsat tempo
 • Træthed

Ofte ses følelsesmæssige og personlighedsmæssige ændringer, manglende indsigt og erkendelse for de ændringer, der er sket.

Publiceret 23-02-2018