Henvendelse til CKU kan ske fra:

  • Den ramte selv eller pårørende
  • Hjerneskadekoordinator
  • Praktiserende læger
  • Sygehuse
  • Sagsbehandlere
  • Andre instanser

Der indkaldes til en visitationssamtale, hvor det afgøres, om et tilbud om undervisning vil være relevant. Herefter foretages en pædagogisk udredning, som er en vurdering af deltagerens funktionsevne. Denne danner grundlag for undervisningstilbuddet.

Underviseren udarbejder sammen med deltageren mål for undervisningen.

Henvendelse kan ske på tlf. 9915 7600 eller mail cku@skivekommune.dk eller ckusikkermail@skivekommune.dk

 

 

Publiceret 23-02-2018