Henvisning til CKU kan ske fra:

  • Praktiserende læger
  • Sygehuse
  • Sagsbehandlere
  • Andre instanser

Den ramte selv eller pårørende kan ligeledes henvende sig.

På baggrund af henvendelsen indkaldes til en visitationssamtale.

Samtalen med den ramte og  pårørende, samt oplysninger fra udskrivningsbreve og undersøgelser, danner grundlag for, om der skal gives tilbud om undervisning.

Pædagogisk afdækning

Inden undervisningens begyndelse foretages altid en pædagogisk afdækning, som er en vurdering af deltagerens funktionsevne. Vurderingen foretages ud fra deltagerens egne oplysninger, lærerens observationer og resultater af screeninger.
 
Læreren udarbejder sammen med deltageren de mål, der arbejdes mod for at afhjælpe eller begrænse skadens følgevirkninger. 

Henvisningsskema

Til praktiserende læger, sygehuse, sagsbehandlere, andre instanser kan henvisningsskema downloades her:

 

 

 

Publiceret 11-02-2016