CKU's undervisningstilbud

Har du følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade?

CKU tilbyder professionel rådgivning, vejledning og undervisning, efter en grundig afdækning af dine vanskeligheder.


Under menupunkterne kan du læse mere om vore forskellige tilbud.

Der er ingen egenbetaling forbundet med deltagelse.

Publiceret 12-10-2020