D. 25.maj 2018 trådte en ny EU Persondataforordning (GDPR) i kraft.

Det betyder, at CKU kun kan betjene borgerhenvendelser, hvis der foreligger et samtykke.

Vi kan kun servicere og svare på henvendelser med et samtykke.

Kommer du på vegne af andre, skal der foreligge et samtykke fra borgeren om, at du må handle på vegne af borgeren.

 

Find samtykke - Hjerneskade her:

Find samtykke - Børn her:

 

 

 

Publiceret 12-10-2020