Klagevejledning


Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om specialundervisning til voksne, skal klagen sendes direkte til klagenævnet for specialundervisning.

Du skal være opmærksom på, at der er en klagefrist på 4 uger i sager om specialundervisning til voksne. 

Du kan læse mere om, hvad din klage skal indeholde, og hvordan du rent praktisk gør, på klagenævnets hjemmeside:

 

 

 

 

Publiceret 12-10-2020