Befordring til og fra undervisning på CKU

Det er CKU, der på Skive og Viborg Kommuners vegne, træffer afgørelse vedrørende befordring til kompenserende undervisning.

Egen befordring

Du skal selv sørge for befordring, hvis du er i stand til at transportere dig selv på forsvarlig vis, uden urimelig lang transport- og ventetid.

Befordringsgodtgørelse

Hvis du selv sørger for transport, til og fra undervisning, kan der ydes godtgørelse for denne transport, hvis den samlede afstand er over 22 km. CKU godtgør udgifter svarende til transport med bus. Det samme gælder hvis du benytter eget transportmiddel.

Visiteret befordring

Hvis du ikke på forsvarlig kan transportere dig selv, eller hvis det samlede tidsforbrug er urimeligt højt, kan du visiteres til transport til og fra undervisning. Befordring er dermed gratis. Bestilling af transport foretages af CKU.

Kørselsbehovet afdækkes i forbindelse med visitering til undervisning. Der kan indhentes diverse erklæringer.

Ventetid

Ventetid i forbindelse med afhentning og hjemkørsel må påregnes.

Afbud

Den enkelte deltager er pligtig til at meddele forfald ved sygdom m.v., således at evt. transport kan afbestilles

Publiceret 12-10-2020