Om CKU

CKU's tilbud ydes primært i henhold til følgende lovgivninger:

  • Lov om specialundervisning for Voksne
  • Lov om social service
  • Lov om folkeskolen

Specialundervisning for voksne er en fremadskridende, målrettet undervisning, der tilrettelægges individuelt efter behov og muligheder.

Formålet med undervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af pågældende handicap, ved at udvikle og forbedre deltagerens fysiske, psykiske og sociale handlemuligheder, således at denne bliver i stand til at leve en tilværelse så nær det normale som muligt.

CKU har i Skive og Viborg  Kommune myndighed i forhold til behandling og afgørelse af servicelovsansøgninger på områderne IKT, Syn, Tale og Høre .

 

Publiceret 21-06-2017