Spring navigation over

Velkommen til CKU Skive-Viborg

 Corona:   

Medarbejdernes og borgernes sikkerhed tages meget alvorligt. Der vil derfor opleves en række nye procedurer omkring mødet med CKU. Dette for at imødekomme krav fra sundhedsmyndigheder med henblik på at mindske smitterisiko.

Det betyder blandt andet, at det i de kommende måneder ikke er muligt at komme på CKU uden en forudgående telefonisk aftale. Ligeledes vil medarbejderne alene arbejde på og ud fra én matrikel, og det vil i en periode ikke altid vil være muligt at møde den vanlige medarbejder på den matrikel, man er vant til at komme på.  

Aftale med afdelingerne for Syn, Tale, IKT og Hjerneskade sker på telefon 9915 7600 mellem kl. 8-14, og aftale med Høreafdelingen sker på telefonnummer 9915 7690 mellem kl. 8 -12.

 

OBS. høreafdelingen vil endnu ikke genåbne træffestederne på plejecentre i sundhedssatellitter mv. Desuden vil varmtvandsbassiner og gymnastikfaciliteter tidligst åbne i august.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Kommunikation og Undervisning

CKU  tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning og afprøvning af hjælpemidler til borgere i Skive og Viborg Kommuner med  erhvervet eller medfødt handicap indenfor områderne

  • SYN
  • HØRE
  • TALE
  • SEN-HJERNESKADE
  • IKT (informations- og kommunikationsteknologi) 

   Kursustilbud til borgere, pårørende og fagpersoner.  

  

For større skrift kan du zoome siden ved at holde ctrl på dit tastatur nede og trykke på + 

   Vil du gerne have siden læst op kan du få vejledning på www.adgangforalle.dk  

   D. 25.maj 2018 trådte en ny EU Persondataforordning(GDPR) i kraft. 

   Det betyder, at CKU kun kan betjene borgerhenvendelser, hvis der foreligger et samtykke.